Picture of Bernd-Robert Höhn

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Bernd-Robert Höhn

Technical University of Munich

Chair of Machine Elements (Prof. Stahl)

Postal address

Postal:
Boltzmannstr. 15
85748 Garching b. München

Place of employment

Chair of Machine Elements (Prof. Stahl)

Work:
Boltzmannstr. 15(5505)/II
85748 Garching b. München

  • Phone: +49 (89) 289 - 15806
  • Room: 5505.02.512
  • bernd-robert.hoehn(at)tum.de